Miasto Tarnów

 

Urząd Miasta Tarnowa – Wydział Rozwoju Gospodarczego

ul. Mickiewicza 6, 33-100 Tarnów, pok. 116

tel. 14 68 82 800; fax: 14 68 82 645

www.tarnow.pl/biznes; e-mail: inwestor@umt.tarnow.pl

 

ZSIP Tarnów

Oferty inwestycyjne

Invest offers