Kolejne tereny w SAG „Piaskówka” do zbycia

Gmina Miasta Tarnowa oferuje na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości położone w Strefie Aktywności Gospodarczej „Piaskówka” w rejonie Al. Piaskowej w Tarnowie.

Jest to druga część terenów w SAGu, o łącznej powierzchni 3,12 ha (działka nr 104/6 – 0,55ha; 104/8 – 0,38ha; 104/9 – 0,66ha; 105/2 – 1,53ha).

Przetargi odbędą się w dniu 8 grudnia 2020 r. w Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości – Sala Lustrzana, przy ul. Wałowej 10.

Wyboru trybu przetargu ograniczonego, do podmiotów sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, dokonano zgodnie z wymogami wynikającymi z Projektu pn. Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka – Komunalna” w Tarnowie (Projekt nr: RPMP.03.01.02.-12-0585/16), dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenia o wszystkich przetargach terenów SAG „Piaskówka”, wraz z niezbędnymi załącznikami znajdą Państwo tutaj.