Gmina Miasta Tarnowa, Urząd Miasta Tarnowa

Wydział Rozwoju Gospodarczego

ul. Mickiewicza 6, pok. 116, 33-100 Tarnów
e-mail: bbm@umt.tarnow.pl
tel/fax: +48 14 68 82 800

Partner – Biuro Projektu w Krakowie

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. +48 12 628 20 45
e-mail: mikolajczyk@transfer.edu.pl

Skontaktuj się z nami