Gmina Miasta Tarnowa, Urząd Miasta Tarnowa

Wydział Rozwoju Gospodarczego

ul. Mickiewicza 6, pok. 116, 33-100 Tarnów
e-mail: inwestor@umt.tarnow.pl
tel/fax: +48 14 68 82 820