Tarnów coraz częściej jest wymieniany jako potencjalny ośrodek dla lokowania firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych i technologicznych, stanowiący naturalne uzupełnienie oferty stolicy województwa.

Od 2015 r. miasto współpracuje ze stowarzyszeniami skupiającymi największe firmy branży BPO (business proces outsourcing – nowoczesne usługi biznesowe), SSC (shared service center – centra usług wspólnych) oraz ICT (information and communication technologies – technologie informacyjno-komunikacyjne), dzięki czemu, tworzone oferty inwestycyjne są lepiej dostosowane do ich wymagań. Zarówno ASPIRE (zrzeszające 180 firm sektora), jak i ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych), współpracują z miastem, w zakresie stworzenia oferty, która będzie najlepiej dostosowana do wysokich wymagań zagranicznych inwestorów.

Urząd aktywnie uczestniczy także w pracach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, które mają na celu wsparcie miast podobnych do Tarnowa i zbudowania w nich trwałego i efektywnego potencjału społeczno-gospodarczego, czyli przyciągnięcia inwestorów. Miasto współpracuje również aktywnie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., w ramach programu „Fabryka”, który służy budowie nowoczesnych biurowców klasy „A”, w miastach z widocznym potencjałem.

Dostrzegając silny rozwój branży BPO/SSC/ICT, Tarnów przygotował ofertę nieruchomości inwestycyjnych, przeznaczonych na ulokowanie obiektów biurowych dla sektora nowoczesnych usług biznesowych i technologicznych. Oferta zawiera nieruchomości będące własnością Gminy Miasta Tarnowa, jak i osób prywatnych.

 

 

Pobierz ofertę w pliku PDF