Tarnów – tereny przy ul. Lotniczej – 26 ha

Teren położony na południe od ul. Lotniczej, o łącznej powierzchni ok. 26 ha.
Doskonała lokalizacja łącząca w sobie malownicze położenie u podnóża Góry Św. Marcina oraz sąsiedztwo kompleksu parkowo-pałacowego Sanguszków.

Obszar płaski, niezabudowany, w przeszłości użytkowany rolniczo, o regularnych kształtach, z możliwością podzielenia na mniejsze kompleksy.
Dobrze skomunikowany, z dogodnym i szybkim dojazdem do centrum miasta.

Nie posiada obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa występuje jako teren zabudowy mieszkaniowej.


Skrót informacji:

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 2/19, 112 i inne, obręb 301

Powierzchnia: ponad 26 ha

Własność: Gmina Miasta Tarnowa

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: brak

Zabudowa: brak

Możliwość nabycia: przetarg nieograniczony

Kontakt: Urząd Miasta Tarnowa – Wydział Rozwoju Gospodarczego


Infrastruktura techniczna:

Infrastruktura techniczna wzdłuż Al. Tarnowskich i ul. Lotniczej, obsługująca istniejące osiedle domów jednorodzinnych.

Pobierz ofertę inwestycyjną w pliku PDF