Przedsiębiorcy na terenie Miasta Tarnowa mogą skorzystać ze zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwał Rady Miejskiej, po spełnieniu warunków wynikających z ich zapisów.

 

UCHWAŁA NR LIII/674/2014 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26.06.2014r., w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wraz z gruntami, w których wykonano remont elewacji lub iluminacje świetlna (pomoc de minimis). Ze zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie w/w Uchwały mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy dokonują remontu elewacji lub wykonają iluminacje świetlna budynków wchodzących w skład zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie, nr wpisu A-86, z dnia 12.04.1976r.

Kontakt ws. zwolnienia od podatku od nieruchomości (pomoc de minimis): Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Podatków i Windykacji ul. Nowa 4, pok. 12 , tel: 14 68 82 512, wpw@umt.tarnow.pl


POLSKA STREFA INWESTYCJI

 

W 2018 r. weszły w życie nowe przepisy określające zasady wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji). Dotychczas istniejące specjalne strefy ekonomiczne ustąpiły miejsca Polskiej Strefie Inwestycji. Nowa ustawa zasadniczo zmieniła zasady przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, dając możliwość inwestowania w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, a nie – jak dotychczas – jedynie na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną. Jest to niewątpliwie atrakcyjna zmiana i zachęta inwestycyjna dla wielu firm, które chciałyby skorzystać z tego typu wsparcia.

Decyzje o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego – na podstawie wniosku przedsiębiorcy –  wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki. Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

35% dla dużych | 45% dla średnich | 55% dla małych i mikro przedsiębiorstw.

Czas na wykorzystanie pomocy publicznej wynosi tyle samo dla wszystkich firm:

12 lat (od dnia otrzymania decyzji o wsparciu)

15 lat na terenach objętych wcześniej statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

 

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy serdecznie do bezpośredniego kontaktu działem obsługi inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego:

Łukasz Blacha
tel. +48 690 835 700
lblacha@kpt.krakow.pl

 

Justyna Czyszek
tel. +48 690 950 600
jczyszek@kpt.krakow.pl

 

 

Nowe regulacje prawne w zakresie Specjalnych Stref Ekonomicznych:
http://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/