Home

Aglomeracja Tarnowska
Tarnow Agglomeration

12

Gmin Aglomeracji Tarnowskiej
Communes of the Tarnow Agglomeration
Ofert inwestycyjne
Invest Offers

750

ha terenów inwestycyjnych
hectares of investment area
Potencjał ludzki
Human Potential

264000

mieszkańców
residents
Firmy w Aglomeracji Tarnowskiej
Companies in the Tarnow Agglomeration

21500

firm w Aglomeracji Tarnowskiej
companies in the Tarnow Agglomeration

Investment offers - Tarnów and the Tarnów Agglomeration

Find out about the offer of investment areas in Tarnów and 11 municipalities of the Tarnów Agglomeration: Radłów, Wierzchosławice, Skrzyszów, Żabno, Ryglice, Lisia Góra, Wojnicz, Pleśna, Tuchów, Wietrzychowice, and the Tarnów Commune. The database also includes offers from private property owners.

tarnow.pl
Tourist Information Center in Tarnów
The Tarnow Industrial Cluster
Integrated Spatial Information System
The Business in Małopolska Centre
Polish Investment Zone