900 mln zł na rozwój

Przedsiębiorcy mogą już składać wnioski na utworzenie lub rozbudowę infrastruktury, służącej prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Prace te muszą dotyczyć obszaru produktów, usług, procesów lub technologii. Na ten cel zarezerwowano ze środków europejskich 900 mln zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy, również duże firmy. Wsparcie jest kierowane do przedsiębiorstw z wszystkich branż, przy czym preferowane są projekty zaliczane do następujących sektorów: produkcja środków transportu, elektronika profesjonalna, technologie teleinformatyczne, lotnictwo i kosmonautyka, innowacyjna medycyna w tym leki, wyroby medyczne, usługi medyczne, systemy wydobywcze, odzysk materiałowy surowców, ekobudownictwo, żywność wysokiej jakości.

Dodajmy, że wspierane będą projekty o minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych 2 mln zł. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od miejsca lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa i mieści się w przedziale od 10% do 70% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ. (Źródło: www.tarnow.pl)