Tarnów w 2015 roku popisał porozumienie o współpracy na rzecz poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Aglomeracji Tarnowskiej z ośmioma ościennymi gminami: Miastem i Gminą Radłów, Gminą Wierzchosławice, Gminą Skrzyszów, Miastem i Gminą Żabno, Miastem i Gminą Ryglice, Gminą Lisia Góra, Miastem i Gminą Wojnicz, Gminą Tarnów.

Współpraca dotyczy szeroko pojętego rozwoju gospodarczego oraz podejmowania inicjatyw służących wzmocnieniu potencjału sygnatariuszy porozumienia.

Dotychczasowe wspólne działania przyczyniły się do zorganizowania dwóch edycji Targów Inwestycyjnych Aglomeracji Tarnowskiej, podczas których zaprezentowana została m.in. oferta inwestycyjna, a także możliwości współpracy, wsparcia oraz inicjowania przedsięwzięć proinwestycyjnych.

Do grupy sygnatariuszy porozumienia w 2017 roku dołączyły dwa kolejne samorządy: Miasto i Gmina Tuchów oraz Gmina Pleśna, natomiast w 2019 roku Gmina Wietrzychowice.

Aglomeracja Tarnowska to:

  • 12 gmin
  • Łączna powierzchnia: 1 035 km²
  • Liczba mieszkańców: 264 600
  • Liczba przedsiębiorstw: 21 500
  • Łączna powierzchnia terenów inwestycyjnych: około 750 ha (z czego ok. 150 ha to własność gmin).

WYBIERZ REGION

Tarnów

Gmina Radłów Gmina Wietrzychowice Gmina Żabno Gmina Lisia Góra Gmina Wierzchosławice Miasto Tarnów Gmina Tarnów Gmina Tarnów Gmina Skrzyszów Gmina Wojnicz Gmina Pleśna Gmina Tuchów Gmina Ryglice