Automatyka i robotyka również w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w TarnowieW Tarnowie będzie można studiować na kierunku automatyka i robotyka. Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na tym kierunku poziomie studiów inżynierskich o profilu praktycznym.

Rekrutacja na nowy kierunek będzie prowadzona od 1 do 15 września. – Dzięki dodatkowemu naborowi, który tradycyjnie zaplanowaliśmy na wrzesień, wszyscy chętni do studiowania na tym kierunku zdążą wziąć udział w rekrutacji – zapewnia dr inż. Sebastian Bielecki, dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie.

W ramach automatyki i robotyki uczelnia zamierza utworzyć dwie specjalności: komputerowe systemy automatyki przemysłowej oraz robotykę. Absolwenci tego kierunku będą mogli starać się o pracę w laboratoriach i ośrodkach badawczych, a także placówkach, gdzie wdrażane są najnowsze technologie. W zdobywaniu doświadczenia mają pomóc porozumienia zawarte z lokalnymi zakładami pracy, które będą pomagać w praktycznym kształceniu studentów tego kierunku. – Młodzi ludzie skorzystają z wiedzy i doświadczenia pracowników m.in. Automatyki Grupy Azoty, Zakładów Mechanicznych Tarnów, spółek Skamer, Control Process czy Energy Solutions – wymienia dr inż. Bielecki.

Instytut Politechniczny PWSZ uruchomił w tym roku jeszcze jedną nowość – specjalność Inżynieria materiałów budowlanych z elementami wzornictwa przemysłowego. – To doskonałe połączenie studiów w zakresie projektowania, wytwarzania i charakteryzowania materiałów dla budownictwa, czyli na przykład metali, stopów, ceramiki, szkła, tworzyw sztucznych czy kompozytów z projektowaniem form przemysłowych w budownictwie – dodaje dr Bielecki. (Źródło: www.tarnow.pl)