Dyskusje o rozwoju polskich miast w Gdańsku – Tarnów na ABSL Summit

W Gdańsku w dniach 14-16 września odbyła się kolejna edycja ABSL Summit, organizowana przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych. Podczas szczytu odbyło się szereg paneli dyskusyjnych poświęconych zrównoważonemu rozwojowi i nowoczesnym usługom biznesowym. W Trójmieście nie zabrakło tarnowskiego akcentu. Tarnów już po raz trzeci był partnerem wydarzenia. Udział w konferencji był realizowany w ramach projektu Business Boost for Małopolska #2.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) jest wiodącą organizacją reprezentującą sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Zrzesza ponad 200 największych firm, wyznacza standardy i kierunki rozwoju branży, w której zatrudnionych jest ponad 350 tys. osób. Misją ABSL jest rozwój potencjału sektora nowoczesnych usług dla biznesu oraz tworzenie warunków dla jego stałego wzrostu w Polsce.

Jednym z tematów poruszanych podczas odbywającej się w Trójmieście konferencji dla sektora nowoczesnych usług biznesowych ABSL SUMMIT jest potencjał inwestycyjny średnich miast i regionów. Stanowią one bowiem dobre zaplecze wykwalifikowanej kadry, skłonnej podjąć pracę zdalną czy hybrydową dla globalnych korporacji. W trakcie jednego z wydarzeń towarzyszących konferencji, organizowanego przez prezydenta Tarnowa Romana Ciepielę i prezesa ABSL Piotra Dziwoka rozmawiano, na przykładzie Tarnowa, o możliwościach rozwojowych, jakie niesie ze sobą lokowanie biznesu w miastach stutysięcznych.

Jak wynika z rocznego raportu ABSL, centra usług biznesowych w Polsce utworzyły miejsca pracy w 57 lokalizacjach, w tym 17 z zatrudnieniem przekraczającym 1000 osób. Rosnąca liczba miejsc pracy w sektorze powstaje w miastach i regionach średniej wielkości. Jak przewidują eksperci branżowi, hybrydowy model pracy można uznać za okazję do dalszego rozwoju tych lokalizacji.

Dlaczego dziś rozmawiamy o Tarnowie? Jest to przykład miasta, o którym powinniśmy zacząć myśleć, jak o mieście, które może nam pomóc w naszym dalszym rozwoju w oparciu o tych, którzy tam mieszkają – mówił Paweł Panczyj, dyrektor ds. strategii i rozwoju biznesowego ABSL Polska.

Z aglomeracji tarnowskiej codziennie wyjeżdża 10 tys. osób do biur i firm ulokowanych w innych miastach. Z tego powodu warto popatrzyć na takie miasta jak Tarnów nieco inaczej. Jakość życia w naszym mieście jest porównywalna do życia w metropoliach, zaś kompaktowość Tarnowa jest jedną z jego największych zalet. Ludzie niejednokrotnie sygnalizują firmom deweloperskim, że woleliby mieszkać w naszym mieście i dojeżdżać do pracy w Rzeszowie czy Krakowie, niż osiedlać się w miastach dużych – mówił prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

Co ważne, podczas spotkania omawiano nie tylko czynniki o największym potencjale do kierowania inwestycji usługowych do miast i regionów średniej wielkości. Dyskusja dotyczyła także konieczności zmiany myślenia na temat funkcjonowania organizacji, firm i przedsiębiorstw. Doświadczenia ostatniego trudnego, gdyż pandemicznego roku, spowodowały, iż zmienili się nie tylko pracodawcy, ale i pracownicy. – Dziś, na podstawie naukowych badań dotyczących realnego i potencjalnego kapitału ludzkiego w subregionie tarnowskim, chcemy Państwu pokazać potencjał naszego miasta i regionu, omówimy także wnioski, jakie wyciągnęliśmy z okresu pandemicznego. Zaprezentujemy również warunki do rozwoju biznesu w Tarnowie, które w mojej ocenie i w ocenie niezależnych ekspertów są sprzyjające. Już teraz zapraszam Państwa do lokowania kapitału w naszym mieście – mówił prezydent Ciepiela.

Włodarz naszego miasta był również jednym z panelistów tego szczytu. Podczas panelu „Wsparcie rozwoju biznesu: Innowacyjne strategie i narzędzia do pozyskiwania i utrzymania talentów w miastach” przedstawiciele samorządu, biznesu i edukacji rozmawiali m.in. o tym jak wygląda problem dostępności talentów na polskim rynku pracy z perspektywy miasta, uczelni i biznesu? Jakie działania są podejmowane, by stworzyć atrakcyjne warunki dla ich rozwoju, w jaki sposób budować skuteczne strategie i metody motywacji, które pozwolą przyciągnąć talenty do naszych miast, szkół i firm.

W ostatnich latach znaczenie sektora nowoczesnych usług biznesowych w rozwoju miasta i regionów znacząco przybrało na sile. Nie tylko kształtuje on bowiem charakter miasta, ale także pozytywnie wpływa na subregion go otaczający.

Dzisiejszy temat – pozyskiwanie talentów – jest naszym ogromnym wyzwaniem. Większość obecnych firm planuje dalszy wzrost, z czego oczywiście się cieszymy. Mamy jednak świadomość, że dostępność talentów i pracowników jest bardzo ograniczona, co powoduje, że mierzymy się z ogromnymi wyzwaniami – mówiła Jolanta Jaworska, wiceprezes ABSL, zachęcając uczestników panelu – przedstawicieli miast, uczelni i firmy doradczej do wymiany doświadczeń w tym zakresie.

W Warszawie stawiamy na rozwój gospodarczy miasta. Oferujemy wysoką jakość życia, co samo przez się daje nam pewną przewagę nad konkurencją. Systematycznie staramy się przyciągać do nas talenty nie tylko z Polski, ale i spoza kraju. Regularnie uczestniczymy w targach, przedstawiając naszą ofertę inwestycyjną oraz pokazując potencjalnym partnerom, że jesteśmy miastem dobrym do życia. Potencjał upatrujemy także w studentach, dlatego oferujemy atrakcyjne programy stypendialne oraz w funkcjonujących obecnie firmach oraz tworzymy warunki do rozwoju gospodarczego – mówiła Karolina Zdrodowska, dyrektor koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.

Na konieczność stałej wielowymiarowej współpracy w budowaniu strategii przyciągania i utrzymywania talentów w miastach wskazywała w swoim wystąpieniu dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektor ds. nauki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. – W tej kwestii niezbędna jest synergia pomiędzy nauką, samorządem i biznesem. Dlatego tak wielką wagę przykładamy do praktycznych aspektów zdobywania wykształcenia, organizując chociażby staże i praktyki, pozyskując dla uczelni partnerów biznesowych. Bez ścisłej współpracy niewiele zdziałamy, musimy współpracować i się uzupełniać – przekonywała.

Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela wskazywał na zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie w sektorze BPO. – Jesteśmy w bardzo ciekawym momencie rozwoju usług biznesowych. Przedsiębiorstwa bazujące na nieszablonowych i nowatorskich rozwiązaniach, inwestujące w innowacyjne technologie, wykorzystujące w umiejętny sposób ludzki potencjał niejednokrotnie już pokazały, że z powodzeniem mogą stanowić siłę napędową gospodarki, budując nowoczesne społeczeństwo informacyjne. Obserwujemy zmiany, jakie nastąpiły w ciągu ostatniego roku. Nastąpił bardzo szybki proces automatyzacji, w tym także usług, pojawiły się nowoczesne rozwiązania technologiczne, zmieniły się zachowania korporacyjne, co umożliwia pracę zdalną czy hybrydową – w tym upatruję naszą szansę – mówił, dodając iż transformacja biznesu, jaka nastąpiła w ostatnim roku, z uwagi na wybuch pandemii, w tym praca zdalna otworzyła niejako drzwi średnim miastom, które są idealnym miejscem spędzania czasu wolnego.

Nieco mniej optymizmu niż inni uczestnicy panelu wykazał z kolei Michał Galimski dyrektor ds. rynków regionalnych Cushman &Wakefield. – Doradzamy biznesom, gdzie się lokować, badamy potencjał inwestycyjny miast. Siła polskich miast tkwi w tym, że jest ich sporo, a kolejni duzi gracze wchodzą do gry. Praca hybrydowa jest aktualnie na ustach wielu, ale nie jest możliwa do wprowadzenia z dnia na dzień. Nie mamy bowiem aż tak dobrze wypracowanej kultury międzyorganizacyjnej pracy. Raczej jestem pesymistą, który stawia czy może opowiada się za tradycyjną kulturą organizacyjną – mówił, dodając iż nie do przecenienia jest rola miast i uczelni w pozyskiwaniu utalentowanych studentów a potem cennych pracowników.

Konkludując rozważania, moderatorka panelu Jolanta Jaworska podkreśliła, że najważniejszy jest proces zmiany, jaki obserwujemy na linii współpracy między nauką, biznesem oraz samorządem oraz indywidualne podejście w dbałości studenta, pracownika i mieszkańca.

Swoje stoisko na ABSL Summit miał Wydział Rozwoju Gospodarczego UMT oraz mościcka firma Browar Trzech Kumpli.