Firma elPLC otwarta na współpracę

Jeśli szukasz pracy w obszarze finansów i zależy Ci, aby pracować z najlepszymi – ta oferta jest skierowana do Ciebie!

Zlokalizowana w Tarnowie firma elPLC – lider w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych – poszukuje pracownika za stanowisko kontrolera finansowego. Wśród wymagań stawianych przed kandydatami są m.in. wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość), doświadczenie w przygotowywaniu analiz finansowych, znajomość zasad finansowania spółek, znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów, dobra znajomość angielskiego oraz doskonała znajomość pakietu MS Office. Dodatkowymi atutami będą: doświadczenie we współpracy z inwestorem finansowym, znajomość prawa podatkowego i doświadczenie w tworzeniu i optymalizacji procesów wewnętrznych.

Zatrudniona osoba będzie odpowiadała m.in.

za przygotowywanie miesięcznych sprawozdań finansowych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
analizowanie odchyleń od budżetu, wyjaśnianie i komentowanie odchyleń
analizowanie i optymalizowanie poziomu kapitału obrotowego,
prowadzenie analizy rentowności sprzedaży do poszczególnych kontrahentów,
weryfikację zgodności księgowań z zasadami przyjętymi w Spółce,
dostosowywanie planu kont do potrzeb rachunkowości zarządczej Spółki,
sporządzanie sprawozdań GUS,
sporządzanie prognoz przepływów pieniężnych, weryfikacja wykonania,
przygotowywanie danych do fakturowania sprzedaży, wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących,
przygotowywanie danych do naliczania rocznych bonusów od dostawców.

Kandydaci mogą swoje CV przesyłać za pośrednictwem strony internetowej elplc.pl lub na adres mailowy: rekrutacja@elplc.pl.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926. z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.