Forum poświęcone obsłudze inwestora

Tematyka pozyskiwania nowych inwestorów,  planowania i wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacji w procesie przyciągania inwestorów oraz ich skutecznej obsługi będzie głównym tematem specjalistycznego spotkania w ramach Forum Obsługi Inwestora, które odbędzie się dzisiaj, 24 marca, w Tarnowie.

Indywidualni opiekunowie inwestora z kilkunastu małopolskich gmin spotkają się na terenie tarnowskiej podstrefy Krakowskiej Strefy Ekonomicznej, w siedzibie firmy Becker Sp. z o.o. Farby Przemysłowe, aby wymieniać się doświadczeniami i rozmawiać na temat skutecznej obsługi i pozyskiwania nowych inicjatyw biznesowych.

Na zaproszenie prezydenta Tarnowa oraz Tarnowskiego Klastera Przemysłowego przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego zorganizowali VI edycję Forum właśnie w Tarnowie. To również doskonała szansa na promocję dotychczasowych starań w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów oraz obsługi istniejących firm, szczególnie tych, które korzystają z przywilejów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tarnowie.

Małopolskie Forum Obsługi Inwestora (MFOI) powstało z inicjatywy Krakowskiego Parku Technologicznego i jest platformą współpracy osób zajmujących się w gminach profesjonalną obsługą przedsiębiorców oraz promocją gospodarczą. Odbywające się już od ponad roku spotkania Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora zostały także wpisane do projektu „Power up your Business in Małopolska”, który uzyskał dofinansowanie z RPO WM. Dzięki temu otworzyły się możliwości organizowania w ramach MFOI szkoleń oraz zapraszania ekspertów, którzy uczą i doradzają jak skutecznie przyciągać inwestorów do Stref Aktywności Gospodarczej oraz podstref Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dzięki powołaniu MFOI powstała możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń w zakresie dobrych praktyk związanych z promocją gospodarczą oraz obsługą inwestorów pomiędzy gminami, instytucjami otoczenia biznesu oraz ekspertami. Do tej pory Forum Obsługi Inwestora odbywało się w: Krakowie, Oświęcimiu, Bochni oraz w Zatorze. (Źródło: www.tarnow.pl)