Gotowi do ekspansji zagranicznej

75 przedsiębiorców z Małopolski wzięło udział w pięciu warsztatach specjalnie przygotowanych w ramach projektu „Business Boost for Małopolska”, realizowanego przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa oraz Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska.

Od marca do połowy maja przedstawiciele małych i średnich firm zgłębiali wiedzę z zakresu rozwijania strategii ekspansji zagranicznej oraz ochrony własności intelektualnej.

Dla przedsiębiorców przygotowano warsztaty, które realizowano w terminach: 16 marca, 20 marca, 21 marca, 24 kwietnia i 12 maja, w trzech blokach tematycznych: „Budowanie i wdrażanie strategii eksportowej w przedsiębiorstwie”; „Jak rozwijać działalność na rynkach zagranicznych by odnieść sukces?” oraz „Ochrona własności intelektualnej – miecz i tarcza przedsiębiorcy”.

W warsztatach wzięły udział firmy z powiatów: Krakowskiego, Limanowskiego, Miechowskiego, Olkuskiego, Oświęcimskiego, Proszowickiego, Tarnowskiego, Wielickiego, Miasta Kraków i najliczniejsza grupa, 24 firm z Miasta Tarnów.

Tuż po wakacjach wystartuje rekrutacja na targi i misje zagraniczne realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. (Źródło: www.tarnow.pl)