Grunty na medal są w Tarnowie!

W warszawskim hotelu The Westin Warsaw Polska Agencja Inwestycji i Handlu zorganizowała ogłoszenie wyników i konferencję podsumowującą IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal” 2021, do którego zgłoszone zostały m.in. tarnowskie tereny inwestycyjne. Na zaproszenie organizatorów w konferencji udział wzięli prezydent Roman Ciepiela i Agnieszka Batko, dyrektorka Wydziału Rozwoju Gospodarczego UMT.

Miasto zgłosiło do konkursu Strefę Aktywności Gospodarczej „Komunalna” o areale 4,5 ha, z możliwością powiększenia o teren zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie mający 7 ha, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony na zabudowę produkcyjną, składy i magazyny. Trzyosobowy zespół reprezentujący komisję konkursową odwiedził Tarnów i zapoznał się ze zgłoszonymi terenami, kwalifikując je do udziału w konkursie.

Jury konkursu oceniło, iż tarnowska oferta jest najlepsza w Małopolsce, a nagrodą, oprócz okolicznościowej statuetki (na naszym zdjęciu), jest preferencyjne wskazanie zwycięskich terenów przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz urzędy marszałkowskie inwestorom zagranicznym, a także prowadzona przez PAIH i zarządy województw promocja tych terenów na forum międzynarodowym.

Ogólnopolski Konkurs „Grunt na medal” jest realizowany od dziewięciu lat we współpracy z marszałkami województw i Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora, a jego celem jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycję, a w efekcie przyczynienie się do zwiększonego napływu inwestycji do Polski.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. to spółka akcyjna wchodząca w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, której właścicielem jest Skarb Państwa, zajmuje się zwiększeniem napływu inwestycji zagranicznych do kraju oraz umiędzynarodowianiem polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe.

Informacja prasowa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.:

(wersja PL): https://www.paih.gov.pl/20211202/zwyciezcy_konkursu_grunt_na_medal#

(wersja ENG): https://www.paih.gov.pl/20211202/winners_of_sites_worthy_of_a_medal#