Kolejne tereny w SAG „Piaskówka” do zbycia

Gmina Miasta Tarnowa oferuje na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości położone w Strefie Aktywności Gospodarczej „Piaskówka” w rejonie Al. Piaskowej w Tarnowie.

Jest to druga część terenów w SAGu, o łącznej powierzchni 3,12 ha (działka nr 104/6 – 0,55ha; 104/8 – 0,38ha; 104/9 – 0,66ha; 105/2 – 1,53ha).

Przetargi odbędą się w dniu 8 grudnia 2020 r. w Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości – Sala Lustrzana, przy ul. Wałowej 10.

Przetarg ograniczony jest do podmiotów sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, zgodnie z wytycznymi Projektu pn. Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka – Komunalna” w Tarnowie (Projekt nr: RPMP.03.01.02.-12-0585/16), dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przedsiębiorcy, którzy nabędą tereny w SAG-u, do końca 2020 roku, będą mogli skorzystać ze zwolnień z podatku od nieruchomości, przez okres 5 lat. Ponadto w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., można ubiegać się o zwolnienia z podatku dochodowego.

Ogłoszenia o wszystkich przetargach terenów SAG „Piaskówka”, wraz z niezbędnymi załącznikami znajdą Państwo tutaj.