Miasto pomaga lokalnym przedsiębiorcom w czasie epidemii

Władze miejskie Tarnowa opracowały pakiet możliwej obecnie do wprowadzenia pomocy dla lokalnych przedsiębiorców. Na początek przede wszystkim są to całościowe lub częściowe zwolnienia z czynszów za wynajmowane lokale.

Pełne zwolnienie z opłat czynszowych od 14 marca do 30 kwietnia 2020 r. dla przedsiębiorców korzystających z lokali najmowanych od MZB, zamkniętych na mocy ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego. W tej sprawie przedsiębiorcy powinni kontaktować się z Miejskim Zarządem Budynków, telefony: 14 621-93-81 do 83.

Kolejne posunięcie to odroczenie, rozłożenie na raty podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. W tej sprawie należy kontaktować się z Wydziałem Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Tarnowa. Telefony: 14 688 25-12; 14 688 25 15; 14 688 25 16.

Władze miejskie zadecydowały również o zwolnienie do końca 2020 roku z opłat za dzierżawę powierzchni zajętych pod ogródki kawiarniane na płycie Rynku.

W ramach pomocy Wydział rozwoju Gospodarczego UMT organizuje również webinary z zakresu e-commerce dla tarnowskich przedsiębiorców, przygotował i promuje akcję adresowaną do przedsiębiorców z branży gastronomicznej, którzy prowadzą dostawę posiłków lub sprzedaż dla klientów na wynos.

Szerszy zasięg ma akcja promowania firm tarnowskich przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem internetu lub w obecnej sytuacji zamierzają w większym stopniu udostępniać towary lub usługi w sieci.

W powyższych sprawach należy kontaktować się z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego, tel. 14 688 28 20.