„Mieszkaj i Pracuj w Tarnowie”, startuje pilotażowy program dla specjalistów

Rynek pracy już dawno przestał być miejscem, gdzie to pracodawcy narzucają swoje rygorystyczne wymogi. W dobie zmniejszającego się bezrobocia, to pracownicy zaczynają przejmować inicjatywę i decydować o tym gdzie chcą pracować. Szczególnie poszukiwani są specjaliści reprezentujący wybrane, deficytowe branże. Odpowiadając na wnioski zgłaszane przez tarnowskie firmy, prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, we współpracy z Tarnowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o., uruchomił specjalny, pilotażowy program „Mieszkaj i Pracuj w Tarnowie”.

Dzięki kolejnym inwestycjom realizowanym przez tarnowski TBS, już wkrótce do użytku zostanie oddany nowoczesny budynek mieszkalny przy ulicy Sportowej. Zgodnie z aktem założycielskim spółki, prezydent Tarnowa ma w tzw. „puli”, spośród oddanych do użytku mieszkań, kilka lokali mieszkalnych. Do tej pory były one zagospodarowywane przez TTBS. Od teraz zostaną one oddane do dyspozycji specjalistom, którzy znajdą zatrudnienie w tarnowskich firmach oraz przedsiębiorstwom działającym na terenie miasta, które złożą stosowny wniosek.

W ramach pilotażu do dyspozycji pracowników i firm zostaną oddane trzy lokale mieszkalne. W procesie starań o przyznanie mieszkania, ważna jest weryfikacja przepisów i regulaminu programu. Zgodnie z wnioskami pracodawców, jak i wieloma dyskusjami na forum Rady Gospodarczej przy prezydencie, wytypowano grupę 39 zawód deficytowych, których brakuje na tarnowskim rynku pracy. Po okresie wdrożenia pilotażowego programu, ta lista może zostać powiększona, zgodnie ze zgłaszanymi przez pracodawców wnioskami.

– To ukłon w stronę rozwojowych tarnowskich firm, aby mogli pozyskać kluczowych dla rozwoju pracowników – mówi prezydent Roman Ciepiela. Tego rodzaju rozwiązania są stosowane od stosunkowo krótkiego czasu w Polsce, a wyzwania stojące przed pracodawcami sprawiają, że wsparcie samorządu w tym zakresie jest niezwykle pożądane – dodaje zastępca prezydenta Piotr Augustyński.

To kolejna proprzedsiębiorcza inicjatywa w naszym mieście. Dzięki realizacji polityki tarnowskiego TBS, wsparcie dla wyspecjalizowanych kadr i firm w poszukiwaniu pracowników z branż deficytowych zyskało nową, atrakcyjną ofertę. Pracownik, którzy przejdzie pozytywnie kwalifikację, zgodnie z regulaminem, nie będzie musiał wpłacać kwoty partycypacji, która w zależności od wielkości lokalu może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Natomiast jak każdy najemca Towarzystwa, będzie zobowiązany wpłacić kaucję i uiszczać czynsz wraz z opłatami za media zgodnie z zasadami obowiązującymi w TTBS sp. z o.o.

Oprócz reprezentowania jednej z branż wskazanych w regulaminie programu, ważnymi kryteriami będą: ukończone studia pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, osiągnięcia branżowe oraz znajomość języków obcych. Obowiązkowym natomiast będzie deklaracja rozliczania podatku dochodowego we właściwym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie oraz brak posiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta. Punkty mogą być sumowane, jeżeli o mieszkanie starać się będą osoby, które będą wspólnie tworzyć przyszłe gospodarstwo domowe, a spełniają wymienione kryteria.

Regulamin programu: