Nieruchomość inwestycyjna na sprzedaż!

4,4 ha, status Specjalnej Strefy Ekonomicznej, możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości, bocznica kolejowa w sąsiedztwie – to atuty działki będącej własnością Gminy Miasta Tarnowa, która właśnie została wystawiona na sprzedaż.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy Al. Piaskowej w Tarnowie.

Więcej informacji: http://tinyurl.com/piaskowa-4-4