Nieruchomości należące do Gminy Miasta Tarnowa – Harmonogram sprzedaży na 2023 r.

Prezentujemy wykaz nieruchomości, należących do Gminy Miasta Tarnowa, przygotowanych i przeznaczonych na sprzedaż w 2023 r.

https://tarnow.pl/Dla-firm-i-inwestorow/Wsparcie-dla-inwestora/Nieruchomosci-nalezace-do-Gminy-Miasta-Tarnowa-Harmonogram-sprzedazy-na-2023-r.