Nowe tereny inwestycyjne w Tarnowie

ul. KomunalnaW Tarnowie utworzona zostanie Strefa Aktywności Gospodarczej „Piaskówka-Komunalna” za przeszło 11 mln złotych. Nowe tereny inwestycyjne obejmują obszar niemal 19 hektarów. Miastu przyznano dofinansowanie na ten cel z funduszy europejskich o wartości 7,4 mln zł, w ramach zaplanowanej inwestycji wykonana zostanie infrastruktura drogowa, a teren zostanie uzbrojony. Tarnów otrzymał najwyższą ocenę za projekt wśród miast, które starały się o pozyskanie funduszy z tego programu.

Tereny te będą w pełni uzbrojone. Są położone w dobrej lokalizacji, w pobliżu zjazdu z autostrady, a także niedaleko dużych zakładów pracy. Staraliśmy się od dłuższego czasu o nowe tereny inwestycyjne, szczególnie że tereny strefy aktywności gospodarczej należące niegdyś do Zakładów Mechanicznych zostały w większości sprzedane – podkreśla Piotr Augustyński, zastępca prezydenta.

Aleja PiaskowaStrefa Aktywności Gospodarczej „Piaskówka” obejmuje obszar o powierzchni 5,95 hektara, natomiast SAG „Komunalna” 12,91 hektara. W obu przypadkach zaplanowano budowę układu drogowego, który zostanie włączony do dróg miejskich. Drogi te będą wyposażone w chodniki, odwodnienie, w obu przypadkach do zbiorników retencyjnych, zjazdy do działek inwestycyjnych i oświetlenie. SAGi będą wyposażone w sieci wodociągową i kanalizacyjną oraz kanały technologiczne dla lokalizacji przewodów zasilających w energię elektryczną, gaz i teletechnikę.

W ramach projektu oba tereny zostaną wykarczowane (zieleń średnia i wysoka) oraz przeprowadzona zostanie niwelacja terenu. Tym samym obie strefy będą kompletnie wyposażonymi terenami inwestycyjnymi, gotowymi na przyjęcie inwestorów, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale również inwestorów indywidualnych. Szczególnie atrakcyjny będzie teren na Piaskówce, gdzie przedsiębiorcy będą mogli liczyć na korzyści wynikające z inwestowania w SAG objętej statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki którym mogą otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego oraz dzięki Uchwale Rady Miejskiej w Tarnowie z 2015 r., z ulgi od podatku od nieruchomości, w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej.

Rozpoczęcie prac zgodnie z harmonogramem zaplanowano na styczeń 2018 roku. (Źródło: www.tarnow.pl)