Nowy inwestor w Tarnowie – umowa podpisana

100 miejsc pracy i nowoczesny zakład produkcyjny na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej „Mechaniczne” to wynik podpisanej dzisiaj przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. umowy sprzedaży nieruchomości dla firmy Plastiwell International S.A. W obecności prezydenta Tarnowa, Romana Ciepieli, prezes zarządu firmy Marcin Wysocki, nabył nieruchomości o łącznej powierzchni 1,89 ha, gdzie już za kilka miesięcy rozpocznie się budowa zakładu.

Podpisana dzisiaj umowa sprzedaży terenów dla inwestora to efekt kilku ostatnich miesięcy pracy Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa oraz Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. Całość inwestycji obejmuje budowę zakładu produkcyjnego o łącznej powierzchni 12 000 m2 i zatrudnienie ponad 100 osób. Spółka Plastiwell po zakończonej inwestycji będzie produkować w Tarnowie wyroby z tworzyw sztucznych. – Cieszę się, że inwestorzy zauważyli Tarnów, że prezes firmy Plastiwell podjął decyzję o ulokowaniu tutaj swoich planów rozwojowych. Witamy w Tarnowie. Liczymy, że państwo na wiele lat tutaj zostaną – mówi prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela. Prezes zarządu firmy Plastiwell International S.A. Marcin Wysocki podkreśla, że zakład mógłby zostać otwarty na przełomie lat 2019/2020. – Jestem zadowolony, że ta transakcja dojdzie do skutku. Liczę na to, że nasza inwestycja bardzo szybko zostanie uruchomiona.

W nowym zakładzie zatrudnienie znajdzie 100 osób, 70% będą stanowić pracownicy produkcji, a 30% pracownicy administracyjni.

Współpraca Urzędu i Klastera oraz intensywna promocja nieruchomości inwestycyjnych daje efekty – mówi prezydent Tarnowa. – Podpisana dzisiaj umowa to nowe miejsca pracy w Tarnowie. Strefa Aktywności Gospodarczej rozwija gospodarczo miasto. Stąd też tworzymy kolejne, nowe powierzchnie dla inwestorów, budując Strefy „Piaskówka” i „Komunalna”. To realna korzyść dla miasta i mieszkańców Tarnowa.

Plastiwell International S.A. jest spółką dominującą międzynarodowej Grupy Kapitałowej Plastiwell International S.A. W skład Grupy Kapitałowej Plastiwell International S.A. wchodzi obecnie osiem spółek zależnych francuskich oraz dwie spółki zależne polskie. Głównym profilem działalności spółek zależnych jest produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. Największą spółką zależną jest Polplast Polska Sp. z o.o. z Myślenic. W związku z aktualną sytuacją Grupy, planuje się jej dalszy rozwój w szczególności na rynkach wschodnioeuropejskich i niemieckim, co pozwoli na dalszą dywersyfikację oraz zwiększenie możliwości produkcyjnych.