O Tarnowie w rankingu FDi Intelligence: „Polskie Miasta przyszłości”

FDi Intelligence, serwis informacyjny brytyjskiego dziennika Financial Times, opublikował w ostatnich dniach raport na temat przyszłości i potencjału polskich miast. W ramach badania ośrodki miejskie zostały podzielone na trzy kategorie według ilości mieszkańców: miasta duże – powyżej 250 000, miasta średnie – pomiędzy 100 000, a 250 000 oraz miasta małe – poniżej 100 000.

W sumie ranking dotyczący analizowanych miast obejmował 56 wskaźników, przedstawionych w 6 kategoriach: potencjał gospodarczy, kapitał ludzki, poziom życia, koszty inwestycji, dostępność komunikacyjna (tradycyjna i z dostępnością poprzez nowoczesne technologie), sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości.

W rankingu FDi znalazł się również Tarnów, zajmując wysokie lokaty w kilku kategoriach, co ważne w ujęciu ogólnopolskim. Badanie przeprowadzone z wykorzystaniem obiektywnych danych miało na celu określić jakim potencjałem dysponują polskie miasta i jak, według wskaźników, może kształtować się ich przyszłość.

W kategorii miast dużych, już po raz trzeci, Warszawa zajęła najwyższe lokaty. Miasto stołeczne to nadal lider w zakresie przyciągania inwestycji, potencjału kapitału ludzkiego, a przede wszystkim rozwoju gospodarczego. Polscy liderzy to przede wszystkim miasta wojewódzkie, które skupiają większość obsługi bezpośrednich inwestycji zagranicznych, korzystając przy tym wydatnie, ze wsparcia środków zewnętrznych. Stąd też, drugie miejsce zajęła stolica Województwa Małopolskiego – Kraków.

W kategorii miast średnich, w analizie dotyczącej ogólnego potencjału rozwojowego liderem jest Gdynia, a tuż za nią Chorzów, Tychy, Rzeszów i Bielsko-Biała. W zakresie rozwoju gospodarczego liderem pozostaje również Gdynia, a w pierwszej piątce znalazły się także Tychy, Legnica, Opole i Gliwice.

FDi analizując potencjał ludzki i poziom życia na 1 miejscu sklasyfikowało Rzeszów, a tuż za nim, na 2, Tarnów. Gdynia, lider wcześniejszych kategorii, zajęła 3 miejsce, a kolejne: Chorzów i Toruń.

Warto odnotować, że w dziesiątce polskich miast (bez podziału na liczbę mieszkańców), które mają najlepsze wskaźniki pod względem kosztów inwestycji, pierwsze miejsce zajęło Radomsko, a Tarnów, bardzo wysoką 8 lokatę. Za to analizując miasta średnie, to właśnie Tarnów, z 1 miejscem, jest ogólnopolskim liderem w zakresie opłacalności w zakresie lokowania inwestycji, wyprzedzając takie miasta jak: Chorzów, Gorzów Wielkopolski, Sosnowiec, czy też Częstochowę.

W ostatniej z analizowanych kategorii: dostępność komunikacyjnej, znalazło się również nasze miasto, zajmując 4 miejsce. Liderem w tym rankingu jest Sosnowiec, a dalej Chorzów, Tychy, Tarnów i Częstochowa.

FDI to z języka angielskiego „Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne”. Sam ranking powstał po to, aby poprzez obiektywne i zewnętrzne źródło informacji, prezentować możliwości rozwojowe i potencjał polskiego rynku. To także element promocji, który ma na celu, aby prezentować nie tylko duże miasta wojewódzkie, o największym oddziaływaniu i promocji, ale również miasta średnie i małe, co ma na celu przyciągnięcie uwagi firm zagranicznych, poszukujących ciekawych lokalizacji o dużym potencjale inwestycyjnym, gdzie silny kapitał ludzki oraz niższe koszty inwestycji wskazują, że po prostu opłaca się tam lokować finanse i rozwijać swoją działalność gospodarczą.

Tarnów został przebadany w ramach zewnętrznego audytu, w którym nie uczestniczył Urząd Miasta Tarnowa. Zebrane dane prezentują obiektywny pogląd na miasto, a co ważne, sposób w jaki jesteśmy postrzegani przez zagranicznych inwestorów. Niezależnie od wysokich miejsc w kilku kategoriach, działalność proinwestycyjna jest procesem ciągłym, który musi być stale rozwijany, właśnie po to, żeby zapewnić wysoki poziom inwestycji, a przede wszystkim dobrze płatne i stabilne miejsca pracy.

W ostatnich latach do Tarnowa przybyło kilku nowych inwestorów, a firmy prowadzące już działalność deklarują dalszy rozwój i rozbudowę istniejących zakładów. Za kilka miesięcy firma ELPLC zakończy budowę zakładu produkcyjnego wraz z działem badawczo-rozwojowym. Grupa Azoty S.A. niedawno zakończyła budowę nowej wytwórni Poliamidów, Granulacji Mechanicznej nawozów oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego. W niedługim czasie inwestycje rozpoczną firmy Arkan (przetwórstwo metali), Plastiwell International S.A. (przetwórstwo tworzyw sztucznych), Pajor Technology Sp. z o.o. (obróbka skrawanie, montaż maszyn) oraz Becker Farby Przemysłowe sp. z o.o.

W 2020 roku zostaną oddane do dyspozycji inwestorom dwie Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka” i „Komunalna”, które łącznie stworzą 19 hektarów nieruchomości inwestycyjnych. Nadal trwają również intensywne prace na rzecz przyciągnięcia do Tarnowa firm sektora nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC/ICT) we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych) oraz Polską Agencją inwestycji i Handlu. Również Miasto aktywnie promuje wśród inwestorów nieruchomość przy Al. Matki Bożej Fatimskiej (stara „Kapłonówka”), gdzie na terenie o powierzchni 1,4 ha przewidziano nowoczesne biurowce, właśnie dla firm z branży usług dla biznesu.

 

O rankingu można przeczytać również na stronach serwisu „Portal Samorządowy” – http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/polish-cities-of-the-future-2019-20-warszawa-krakow-tarnow-legnica-gdynia-wsrod-polskich-miast-przyszlosci,121200.html

 

Całość raportu jest dostępna tutaj:

http://www.fdiintelligence.com/content/download/74230/2478494/file/Polish%20cities%20of%20the%20Future%202019:20.pdf

 

Metodologia badania:

Aby stworzyć ranking „Polish Cities of the Future 2019/20”, FDi Intelligence, serwis informacyjny brytyjskiego dziennika Financial Times, zebrał dane wykorzystując zaawansowane narzędzia internetowe oraz badania bezpośrednie według zestandaryzowanych kryteriów. Dane na temat 50 ośrodków miejskich w Polsce były zbierane w kategoriach: potencjał gospodarczy, kapitał ludzki, poziom życia, koszty inwestycji, dostępność komunikacyjna (tradycyjna i poprzez nowoczesne technologie), sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości.

Miasta zostały ponadto podzielone według ilości mieszkańców: 11 dużych (więcej niż 250 000), 18 średnich (100 000-250 000), 21 małych (do 100 000).

 

Kryteria wg których sporządzono ranking

 

POTENCJAŁ GOSPODARCZY:

 • potencjał gospodarczy
 • ilość mieszkańców
 • wskaźnik wzrostu liczby ludności
 • bezrobocie (na 10 000 mieszkańców)
 • PKB per capita (parytet siły nabywczej w zł)
 • produkt krajowy brutto
 • wysokość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (na 100 000 mieszkańców 2011-2015)
 • wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wychodzących (na 100 000 mieszkańców 2011-2015)
 • poziom migracji (na 1000 osób)
 • firmy wyrejestrowane (na 10 000 osób)
 • podmioty wchodzące na rynek pracy (na 1000 osób)
 • kapitał zagraniczny w powiatach (per capita)
 • procent populacji aktywnej zawodowo
 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne (2011-2015)
 • wypływające bezpośrednie inwestycje zagraniczne (2011-2015)

KAPITAŁ LUDZKI I POZIOM ŻYCIA

 • ilość kin (na 10 000 osób)
 • ogrody botaniczne i zoologiczne (na 100 000 osób – w województwach)
 • turystyka i miejsca rekreacji i wypoczynku
 • zaplecze turystyczne z wyposażeniem konferencyjnym
 • czas spędzany przez turystów zagranicznych w danych miastach
 • łóżka szpitalne (na 10 000 osób)
 • liczba lekarzy i dentystów (na 10 000 osób)
 • średnia długość życia
 • procent dzieci objętych edukacją przedszkolną
 • liczba uczniów objętych obowiązkową nauką języków obcych (wszystkie szkoły)
 • liczba uczelni wyższych
 • absolwenci (na 10 000 osób)
 • wartość procentowa zagranicznych studentów na polskich uczelniach
 • gęstość zaludnienia
 • strefy zieleni
 • przestępczość (na 10 000 osób)
 • szkoły z maturą międzynarodową (na 100 000 osób)

KOSZTY INWESTYCJI

 • cena benzyny
 • woda bieżąca (za 1m3)
 • koszty kształcenia
 • cena nabycia/sprzedaży terenów rolnych w prywatnym obrocie (za hektar)
 • przeciętne wynagrodzenie
 • ceny hoteli (za dobę)

KOMUNIKACJA

 • wartość procentowa przedsiębiorstw z dostępem do Internetu szerokopasmowego
 • użytkownicy telewizji kablowej
 • linie telefoniczne (na 1000 osób)
 • budownictwo
 • długość autobusowych linii komunikacyjnych
 • długość dróg (na 100 m2)
 • Liczba lotnisk obsługujących połączenia międzynarodowe w zasięgu 80 km
 • odległość od najbliższego lotniska
 • szybkość/przepustowość Internetu (kb/s)

PRZYCHYLNOŚĆ DLA BIZNESU

 • Wartość procentowa mieszkańców z wykształceniem wyższym (2012)
 • Targowiska stałe
 • Sprzedaż detaliczna (na osobę)
 • Liczba firm z sektora przedsiębiorstw opartych na wiedzy
 • Liczba firm z sektora przedsiębiorstw opartych na wiedzy (na 100 000 osób)
 • Liczba miejsc pracy stworzonych przez bezpośrednie inwestycje zagraniczne (2011-2015)
 • Liczba projektów związanych z rozszerzeniem działalności lub zmianą miejsca prowadzenia działalności (2011-2015)
 • Liczba patentów na 100 000 osób (2003-2015)