Obsługa Inwestorów – współpraca w Aglomeracji Tarnowskiej

Rozwój Gospodarczy Tarnowa to przede wszystkim podejmowane działania pro- przedsiębiorcze oraz pro-inwestycyjne. Można to scharakteryzować poprzez szereg zadań realizowanych każdego roku, które opierają się zarówno na działalności wynikającej z przepisów prawa, ale również aktywności nieszablonowych, które nakierowane są na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Miasta. To nie tylko działania stricte promujące tereny inwestycyjne w Tarnowie. Poprzez aktywność pro-inwestycyjną, jako Wydział Rozwoju Gospodarczego rozumiemy przede wszystkim konsekwentną i wielotorową politykę informowania, promowania, a przede wszystkim aktywizowania środowiska biznesowego do zapoznania się z walorami Tarnowa.

Dzięki porozumieniu na rzecz poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Gmin Aglomeracji, które zostało podpisane 27 lutego 2015 r., 8 gmin i Miasto Tarnów przygotowało wspólną ofertę. Jednym z założeń porozumienia jest również bieżąca współpraca i wymiana informacji, w zakresie zapytań i ofert firm zainteresowanych lokowaniem inwestycji. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji braku odpowiednich terenów w Tarnowie, lub jednej z gmin. Współpraca koordynatorów pozwala na zatrzymanie potencjalnego inwestora w Aglomeracji. Raz na kwartał odbywają się również spotkania dedykowane koordynatorom reprezentującym Gminy Aglomeracji, poświęcone analizie dotychczasowych prac, planowanym aktywnościom i nowym pomysłom. Liderem i inicjatorem tych spotkań jest Wydział Rozwoju Gospodarczego (Koordynator – Indywidualny Opiekun Inwestora). Sygnatariusze Porozumienia: Miasto Tarnów, Miasto i Gmina Żabno, Miasto i Gmina Radłów, Miasto i Gmina Wojnicz, Miasto i Gmina Ryglice, Gmina Wierzchosławice, Gmina Lisia Góra, Gmina Tarnów, Gmina Skrzyszów.

Współpraca w Aglomeracji Tarnowskiej, to również wspólna obsługa inwestorów. W 2016 r. oraz 2017 r. wymiana ofert i prezentacja terenów zarówno z Tarnowa, jak i gmin, miała miejsce w kilkudziesięciu przypadkach. Były to zapytania dotyczące nieruchomości dla: logistyki, usług, handlu, produkcji oraz przetwórstwa spożywczego. W ramach pro-przedsiębiorczych działań Gminy Aglomeracji otrzymały również zaproszenia, dla firm działających na ich terenie, do udziału m.in. w: targach E-handlu w Katowicach, konsultacjach regularnie prowadzonych przez Darmową

E-Biznesową Strefę Kreatywności (DESK), szkoleniach, Forum Inwestycyjnym, Forum Gospodarczym Polonii Świata (networking i business mixer). W ramach współpracy z Gminami Aglomeracji Tarnowskiej promowana jest również Strefa Przedsiębiorcy DESK zlokalizowana przy ul. Wałowej 16, w Tarnowie (plakaty, ulotki, wizytówki, informacja o prowadzonej akcji „Biznesowe Piątki w DESK”).

W 2016 r. Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa przygotował ofertę inwestycyjną Gmin Aglomeracji Tarnowskiej, w języku polskim i angielskim, która następnie była dystrybuowana wśród uczestników 9. oraz 10. edycji Forum Inwestycyjnego.

Indywidualny Opiekun Inwestora (pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego UMT), pełniący funkcję Koordynatora ze strony Gminy Miasta Tarnowa każdorazowo, w przypadku zapytań inwestorów, kontaktuje się z koordynatorami wyznaczonymi w poszczególnych gminach (w ramach Porozumienia), celem zweryfikowania dostępnej oferty inwestycyjnej. Następnie oferta ta jest przesyłana do inwestorów. Koordynacja wspólnej działalności przez Urząd Miasta Tarnowa jest dobrym przykładem na subregionalne, silne oddziaływanie i pełnienie roli lidera. W Gminach brakuje wyspecjalizowanych jednostek, które zajmują się obsługą inwestorów. Oddziaływanie Tarnowa to również wdrażanie ogólnopolskich standardów obsługi inwestora (np. zgodnie z wytycznymi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu). Wspólna promocja, realizowana przez Tarnów daje duży potencjał terenowy. Połączenie możliwości gmin ościennych przynosi szeroki wachlarz możliwości. Koordynowanie współpracy przez lidera to również edukacja dla gmin. Z uwagi na pełnienie funkcji lidera, Tarnów niejako narzuca pewne standardy oraz wykonuje część pracy za gminy. To ułatwia poszczególnym partnerom szybką reakcję i przygotowanie oferty inwestycyjnej. Współpraca w Aglomeracji to również duża szansa dla firm zlokalizowanych poza Tarnowem. Dzięki partnerstwu są informowani i mogą brać udział w wielu wydarzeniach branżowych o charakterze gospodarczym.

Działalność pro-inwestycyjna Wydziału i ukierunkowana na tworzenie pro-przedsiębiorczych postaw, to także realizacja następujących działań:

  • Podpisanie porozumienia z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (obecnie Polską Agencją Inwestycjii i Handlu), dotyczącego współdziałania na rzecz gospodarczej promocji Miasta poprzez podjęcie działań na rzecz pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych (w 2015 r. dwóch pracowników wzięło udział w bezpłatnym stażu szkoleniowym, z obsługi inwestorów);
  • Aktywna działalność w Małopolskim Forum Obsługi Inwestora, prowadzonym przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. oraz Centrum Business In Małopolska;
  • Porozumienie z Enterprise Europe Network (EEN) – największą na świecie siecią wspierającą małe i średnie przedsiębiorstwa w ekspansji zagranicznej. Współpraca daje dostęp do ponad 60 krajów, 600 organizacji i 3000 ekspertów. W ramach współpracy prowadzone jest doradztwo specjalistyczne dla przedsiębiorców w siedzibie Strefy Przedsiębiorcy DESK przy ul. Wałowej 16;
  • Porozumienie z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.), podpisane 4 listopada 2015 r., w zakresie doradztwa specjalistycznego dla przedsiębiorców;
  • Wprowadzenie trzech wersji językowych zakładki „Inwestuj w Tarnowie”: angielskiej, niemieckiej i chińskiej, prezentujących ofertę inwestycyjną, ulgi i zachęty oraz ułatwiającej identyfikację potencjału Tarnowa.
  • Od 2015 r. do 24 maja 2017 r. 151 potencjalnych inwestorów złożyło zapytania dot. poszukiwania oferty inwestycyjnej. Każdorazowo oferta przygotowywana jest indywidualnie, z uwzględnieniem takich parametrów jak: wielkość terenu, przeznaczenie terenu w MPZP lub Studium, infrastruktura czy też odpowiednie skomunikowanie. Inwestorzy informowani są również o możliwościach skorzystania ze zwolnień od podatku od nieruchomości w formie pomocy de minimis lub pomocy regionalnej.