Tarnów coraz częściej jest wymieniany jako potencjalny ośrodek dla lokowania firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych i technologicznych, stanowiący naturalne uzupełnienie oferty stolicy województwa.

Od 2015 r. miasto współpracuje ze stowarzyszeniami skupiającymi największe firmy branży BPO (business proces outsourcing – nowoczesne usługi biznesowe), SSC (shared service center – centra usług wspólnych) oraz ICT (information and communication technologies – technologie informacyjno-komunikacyjne), dzięki czemu, tworzone oferty inwestycyjne są lepiej dostosowane do ich wymagań. Zarówno ASPIRE (zrzeszające 180 firm sektora), jak i ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych), współpracują z miastem, w zakresie stworzenia oferty, która będzie najlepiej dostosowana do wysokich wymagań zagranicznych inwestorów.

Urząd aktywnie uczestniczy także w pracach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, które mają na celu wsparcie miast podobnych do Tarnowa i zbudowania w nich trwałego i efektywnego potencjału społeczno-gospodarczego, czyli przyciągnięcia inwestorów. Miasto współpracuje również aktywnie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., w ramach programu „Fabryka”, który służy budowie nowoczesnych biurowców klasy „A”, w miastach z widocznym potencjałem.

Podczas Forum Innowacji w Tarnowie, które odbyło się w dniach 15-16 kwietnia 2019 r., odbyła się dyskusja panelowa, na temat lokowania firm sektora nowoczesnych usług biznesowych w miastach średnich. Raport ABSL, zaprezentowany 7 marca 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wskazał na potencjał Tarnowa (Więcej na temat raportu: TUTAJ). Bliskość jednego z największych na świecie miast skupiających firmy sektora BPO/SSC/ICT sprawia, że rozwój tej branży w drugim mieście Małopolski jest realne. Polityka miejska ostatnich lat wskazuje, że zarówno ze strony inwestorów, jak i instytucji państwowych, oferta Tarnowa może być interesująca, a w przyszłości ma szanse na rozwój (więcej na temat panelu TUTAJ).

Dostrzegając silny rozwój branży BPO/SSC/ICT, Tarnów przygotował ofertę nieruchomości inwestycyjnych, przeznaczonych na ulokowanie obiektów biurowych dla sektora nowoczesnych usług biznesowych i technologicznych. Oferta zawiera nieruchomości będące własnością Gminy Miasta Tarnowa, jak i osób prywatnych.

 

 

 

Oferty inwestycyjne

Pobierz folder w pliku PDF