Tarnów – Teren inwestycyjny – 1,4 ha (BPO/SSC/ICT)

Opis:

Oferowana nieruchomość inwestycyjna jest przeznaczona na ulokowanie obiektów biurowych, dla sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz technologicznych. Jest to teren byłego targowiska, będący własnością Gminy Miasta Tarnowa, położony w ścisłym centrum miasta, u zbiegu głównych ciągów komunikacyjnych. Obszar przeznaczony pod inwestycję to doskonała lokalizacja na wybudowanie obiektu lub kilku budynków usługowo-biurowych w standardzie odpowiadającym wymogom sektora BPO/SSC/ICT.

Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 4 km od węzła autostrady A4 oraz ok. 3 km od głównego dworca PKP.

W bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają trasy głównych linii komunikacji miejskiej. Oferowany teren posiada pełne uzbrojenie, wraz z dostępem do nowoczesnej infrastruktury tj.: sieci światłowodowej, miejskiej sieci ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

Teren posiada opracowany MPZP (Uchwała RM nr XI/123/2015 z dn. 25.06.2015). Podstawowe przeznaczenie to: usługi dla producentów i biznesu (BPO/SSC/ICT), R&D, usługi ogólnospołeczne, usługi edukacyjne.

Atutem dla lokowania działalności sektora BPO/SSC/ICT jest sąsiedztwo kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, największej uczelni w Tarnowie oraz centrum miasta.

Inwestycja jest możliwa do realizacji w ramach nabycia nieruchomości od Gminy Miasta Tarnowa, wniesienia aportem w celu realizacji przedsięwzięcia, w trybie Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

Gmina Miasta Tarnowa, właściciel nieruchomości zaprasza do współpracy w zakresie zagospodarowania terenu w ramach przedstawionej oferty.


Kontakt: Urząd Miasta Tarnowa – Wydział Rozwoju Gospodarczego
tel. +48 14 68 82 820
inwestor@umt.tarnow.pl

Pobierz ofertę inwestycyjną w pliku PDF