Brzozówka – 0,8 ha (produkcja/magazyny)

Opis:

Powierzchnia: 0,8 ha

Własność: Gmina Lisia Góra

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Tak

Przeznaczenie: produkcja/magazyny

Zabudowa: brak

Cena: przetarg nieograniczony

Kontakt: Urząd Gminy Lisia Góra

Pobierz ofertę inwestycyjną w pliku PDF