Brzozówka – 0,9 ha (sport/rekreacja)

Opis:

Powierzchnia: 0,9 ha

Własność: Gmina Lisia Góra

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: tak

Przeznaczenie: sport/rekreacja

Cena: przetarg nieograniczony

Kontakt: Urząd Gminy Lisia Góra

Pobierz ofertę inwestycyjną w pliku PDF