Rudka – 2 ha i 1,6 ha (usługi komercyjne)

Opis:

Powierzchnia: 2 ha i 1,6 ha

Własność: Gmina Wierzchosławice

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: tak

Przeznaczenie: usługi komercyjne

Cena: przetarg nieograniczony

Kontakt: Urząd Gminy Wierzchosławice

Pobierz ofertę inwestycyjną w pliku PDF