Ryglice – 2,8 ha (usługi społeczne)

Powierzchnia: 2,8 ha

Własność: Gmina Ryglice

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: nie

Przeznaczenie: usługi społeczne

Cena: przetarg nieograniczony

Kontakt: Urząd Miejski w Ryglicach

Pobierz ofertę inwestycyjną w pliku PDF