Tarnów – ul. Komunalna – 12 ha (Strefa Aktywności Gospodarczej)

  • Kategoria: Działka inwestycyjna
  • Status oferty: Aktywna
Opis:

Strefa Aktywności Gospodarczej „Komunalna” o łącznej powierzchni inwestycyjnej ok. 12 ha, podzielona na obszary:

Obszar 1 – 1,66 ha | Obszar 2 – 1,19 ha | Obszar 3 – 0,98 ha | Obszar 4 – 2,41 ha | Obszar 5 – 5,56 ha

W ramach SAG-u wykonano: układ drogowy z włączeniem do dróg miejskich wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, odwodnienie do zbiorników retencyjnych, zjazdy do działek inwestycyjnych i oświetlenie, sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz kanały technologiczne dla lokalizacji przewodów zasilających w energię elektryczną, gaz i teletechnikę.

Na terenie SAG-u uchwalony jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem „P/U” – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług.


Skrót informacji:

Powierzchnia: ok. 12 ha

Własność: Gmina Miasta Tarnowa

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Tak – „P/U” – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług

Zabudowa: brak

Możliwość nabycia: przetarg nieograniczony

Kontakt: Urząd Miasta Tarnowa – Wydział Rozwoju Gospodarczego


Infrastruktura techniczna:

Energia elektryczna: niskie i wysokie napięcie, stacja transformatorowa

Wodociąg: w pasie drogowym

Kanalizacja: Φ300/200 w pasie drogowym