Tarnów – Kompleks „Piaskówka” – 4,48 ha (Strefa Aktywności Gospodarczej)

Opis:

Nieruchomość typu greenfield o powierzchni 4,48 ha, położona w przemysłowej części miasta.

Na tym obszarze w 2019 roku została ukończona budowa Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka”, która skomunikowała nieruchomości z Al. Piaskową oraz zasiliła teren w niezbędną infrastrukturę.

Obszar posiada obowiązujący MPZP, oznaczony symbolem P/U – teren produkcji przemysłowej.

Liczba kompleksów pod zainwestowanie: 8

  • Kompleks nr 1: 2 559 m2
  • Kompleks nr 2: 2 651 m2
  • Kompleks nr 3: 2 190 m2
  • Kompleks nr 4: 2 238 m2
  • Kompleks nr 5: 5 519 m2
  • Kompleks nr 6: 3 756 m2
  • Kompleks nr 7: 6 626 m2
  • Kompleks nr 8: 15 322 m2

Skrót informacji:

Powierzchnia: 4,48 ha

Własność: Gmina Miasta Tarnowa

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Tak. P/U – teren produkcji przemysłowej.

Zabudowa: brak

Możliwość nabycia: przetarg nieograniczony

Kontakt: Urząd Miasta Tarnowa – Wydział Rozwoju Gospodarczego


Infrastruktura techniczna:

W zasięgu sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz kanały technologiczne dla lokalizacji przewodów zasilających w energię elektryczną, gaz i teletechnikę.