Tarnów – Al. Piaskowa – 4,4 ha

Opis:

Nieruchomość typu greenfield o powierzchni 4,4 ha, położona w przemysłowej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie firm i zakładów produkcyjnych i logistycznych (ATB Tamel S.A., MPEC S.A., Goodyear, Stalprodukt S.A., Iglotex S.A.).

Obszar nie posiada obowiązującego MPZP. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa teren przeznaczony jest pod działalność parków technologicznych (produkcja, przemysł, logistyka). Teren objęty zwolnieniem od podatku w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej (na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie) .

Działka o regularnym kształcie, częściowo porośnięta drzewami, samosiejkami (wykonano „inwentaryzację dendrologiczną” w 2019 r.). Dodatkowym atutem terenu jest czynna bocznica kolejowa.


Skrót informacji:

Powierzchnia: ok. 4,4 ha

Własność: Gmina Miasta Tarnowa

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: brak

Zabudowa: brak

Inne informacje: Teren objęty zwolnieniem od podatku od nieruchomości

Możliwość nabycia: przetarg nieograniczony

Kontakt: Urząd Miasta Tarnowa – Wydział Rozwoju Gospodarczego


Infrastruktura techniczna:

Energia elektryczna: w działce, niskie i wysokie napięcie

Gaz: Φ150/80 w działce

Wodociąg: Φ500/200 w ulicy

Kanalizacja: Φ300 w ulicy

Telekomunikacja: w ulicy

Ciepłociąg: 2x Φ500 w bezpośrednim sąsiedztwie

Pobierz ofertę inwestycyjną w pliku PDF