Tuchów – ul. Mickiewicza – 1,31 ha (usługi)

Opis:

Powierzchnia: 1,3121 ha

Własność: Gmina Tuchów

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: tak

Przeznaczenie: zabudowę usługową (komercyjna i publiczna), zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i tereny zielone

Zabudowa: brak

Cena: 850 000,00 zł + podatek VAT.

Kontakt: Urząd Miejski w Tuchowie

Oznaczenia nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 2086/63, objęta KW TR2T/00065860/2.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Tuchów i posiada dostęp do drogi publicznej (droga wojewódzka). Przylega do drogi wojewódzkiej i urządzenie wjazdu będzie wymagało uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Przez działkę, wzdłuż granicy z drogą wojewódzką nr 977 przebiega napowietrzny przewód teletechniczny. Wzdłuż drogi biegnie sieć wodociągowa, w najbliższym otoczeniu sieć kanalizacyjna, elektryczna i gazowa.

Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania: bez zobowiązań.