Atrakcyjna oferta edukacyjna Tarnowa, na bieżąco dostosowywana do potrzeb rynku pracy oraz wysoki poziom nauczania czyni miasto regionalnym ośrodkiem kształcenia. Tarnów jest również drugim, po Krakowie, ośrodkiem akademickim pod względem liczby studentów kształcących się na  4 uczelniach. Największą z nich jest Akademia Tarnowska. Kształci obecnie ok. 4 tys. młodych ludzi na 35 kierunkach działających w ramach 6 Wydziałów: Politechnicznego, Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego, Administracyjno-Ekonomicznego i Ochrony Zdrowia oraz Sztuki.
W tym ostatnim okresie roku do katalogu studiów trafiły takie kierunki, jak prawo czy psychologia.

Akademia Tarnowska współpracuje również ze szkołami ponadpodstawowymi z Tarnowa i regionu. Kilka z nich zostało objętych patronatem naukowym, dzięki któremu uczniowie już na etapie nauki w liceum, czy technikum biorą udział w zajęciach prowadzonych przez dydaktyków akademickich. Mają również do dyspozycji bazę naukową z laboratoriami i salami ćwiczeń.

Tarnowska Szkoła Wyższa – Akademia Nauk Stosowanych to druga z największych, tarnowskich uczelni, kształcąca studentów na 8 kierunkach i posiadająca zarazem bogatą ofertę studiów podyplomowych. Placówka powstała w 2004 r. jako Tarnowska Szkoła Wyższa i cały czas dynamicznie się rozwija.

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie jest uczelnią niepubliczną założoną przez Małopolskie Centrum Edukacji Ekonomicznej w 1995 r. Studia I i II stopnia uzupełniane są doświadczeniem praktycznym zdobywanym w trakcie krajowych i zagranicznych praktyk zawodowych. W 2000 r., jako pierwsza w Tarnowie została zarejestrowana w Agencji Narodowej Programu LLP – Erasmus.

Oprócz uczelni w mieście funkcjonuje wiele profilowanych liceów i szkół technicznych, przygotowujących młodzież do startu w dorosłe życie. Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Hetmana Jana Tarnowskiego jest jedyną publiczną szkołą w Województwie Małopolskim oferującą możliwość zdawania matury międzynarodowej.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również szkoły techniczne i branżowe oferujące wiele profili kształcenia oraz praktyki zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach. Odpowiadając na potrzeby rynku pracy, powstają nowe specjalizacje: technik technologii chemicznej, operator maszyn przemysłowych, elektromechanik lub fototechnik z elementami wzornictwa.

Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami i uczelniami oraz szkołami ponadgimnazjalnymi to jeden z kluczowych czynników wpływających na uruchamianie dedykowanych kierunków studiów. Badania przeprowadzone przez Instytut Badawczy IPC potwierdziły, że ponad tysiąc podmiotów gospodarczych prowadzi działalność na rynkach zagranicznych.

Kilkanaście szkół językowych działających na terenie miasta, jak również trzy kierunki filologiczne zapewniają możliwość zdobycia umiejętności językowych na wysokim poziomie. Rocznie ponad stu absolwentów filologii angielskiej, niemieckiej i romańskiej opuszcza mury tarnowskich uczelni.