Przetarg na sprzedaż nieruchomości biurowej

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ogłasza postępowanie w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości:

Sprzedający informuje, że przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem 5/13 o powierzchni 2594 m2 wraz z prawem własności budynku administracyjnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16A, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą TR1T/00067042/9.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym o łącznej powierzchni 3180 m2 oraz wybrukowanym placem. Główna część budynku biurowego wybudowana w 1987 r. jest 4 piętrowa i wyposażona w windę. W 2004 r. dokonano rozbudowy i modernizacji, w tym rozbudowano powierzchnię 434 m2.

Pełna oferta wraz ze zdjęciami dostępna tutaj.

Cena wywoławcza netto wynosi 8 900 000,00 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.06.2020 r. o godz. 14:00.

 

Skrót ogłoszenia postępowania w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości:

Ogłoszenie Tarnów – skrót

 
Pełna treść ogłoszenia: https://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/203157/