Rusza sprzedaż terenów w SAG „Piaskówka”

Gmina Miasta Tarnowa oferuje na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości położone w Strefie Aktywności Gospodarczej „Piaskówka” w rejonie Al. Piaskowej w Tarnowie. Ogłoszone przetargi dotyczą czterech najmniejszych działek, o łącznej powierzchni ok. 1 hektara (działka nr 104/1 – 0,26ha; nr 104/2 – 0,27ha; 104/4 – 0,22ha; 104/5 – 0,22ha). Pozostałe nieruchomości SAG „Piaskówka” już wkrótce w sprzedaży.

Przetargi odbędą się w dniu 6 listopada 2020 r. w Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości – Sala Lustrzana, przy ul. Wałowej 10.

Wyboru trybu przetargu ograniczonego, do podmiotów sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, dokonano zgodnie z wymogami wynikającymi z Projektu pn. Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka – Komunalna” w Tarnowie (Projekt nr: RPMP.03.01.02.-12-0585/16), dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej „Piaskówka” w Tarnowie:

 

6 listopada 2020 r. – I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie Al. Piaskowej w Tarnowie (nr 104/1)

 

6 listopada 2020 r. – I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie Al. Piaskowej w Tarnowie (nr 104/2)

 

6 listopada 2020 r. – I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie Al. Piaskowej w Tarnowie (104/4)

 

6 listopada 2020 r. – I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie Al. Piaskowej w Tarnowie (nr 104/5)

 

Szczegółowych informacji udziela: Wydział Geodezji i Nieruchomości, ul. Nowa 3, pok. 204, tel: 14 68 82 754