Strefa dla przedsiębiorców w Tarnowie

Od 14 września w Tarnowie funkcjonuje Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości. To miejsce ulokowane w centrum miasta (ul. Wałowa 10), w którym każdy przedsiębiorca lub potencjalny inwestor może skorzystać z szeregu usług związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej.

Koordynatorem TCP jest Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, a w części dotyczącej instytucji otoczenia biznesu – Tarnowski Klaster Przemysłowy.

W Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości znajdą Państwo: Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa (w tym obsługę w zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 0 CEiDG), Strefę coworkingową DESK, a także punkty informacyjne: Powiatowego Urzędu Pracy, Tarnowskiego Klastra Przemysłowego, Krakowskiego Parku Technologicznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegółowy opis świadczonych usług i spraw, jak będzie można załatwić w TCP, znajdą Państwo na stronie: www.tarnow.pl/tcp