Inwestuj w Tarnowie

Aglomeracja Tarnowska
Tarnow Agglomeration

12

Gmin Aglomeracji Tarnowskiej
Communes of the Tarnow Agglomeration
Ofert inwestycyjne
Invest Offers

750

ha terenów inwestycyjnych
hectares of investment area
Potencjał ludzki
Human Potential

264000

mieszkańców
residents
Firmy w Aglomeracji Tarnowskiej
Companies in the Tarnow Agglomeration

21500

firm w Aglomeracji Tarnowskiej
companies in the Tarnow Agglomeration