Tarnów – „Gmina na 5!”

Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie po raz 10. opublikował Raport „Gmina na 5!”. Celem Badania była analiza działań polskich gmin oraz zaprezentowanie, jak przebiega ich współpraca z lokalną społecznością oraz partnerskie nastawienie do lokalnych przedsiębiorców jak i zewnętrznych inwestorów.

Badanymi obszarami były: pozyskiwanie informacji z oficjalnych witryn internetowych oraz mailing w języku polskim i angielskim z wykorzystaniem techniki badania „tajemniczego klienta”.

Tarnów po raz czwarty znalazł się w czołówce rankingu. Wyróżnienie to otrzymaliśmy również w latach 2014, 2015 i w roku ubiegłym.

Pełen raport dostępny jest na:

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/struktura/ZOB/forum_gmin_na_5/Documents/Raport2019.pdf