Tarnów gotowy na przyjęcie inwestorów

Odbywające się 26 września Forum Inteligentnych Specjalizacji to zwieńczenie trwającego dwa lata projektu Business Boost For Małopolska, realizowanego przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa. Zaproszeni do udziału przedstawiciele biznesu, samorządu i nauki rozmawiali o szansach rozwojowych i nowych specjalizacjach dla miasta, którym coraz częściej są zainteresowani inwestorzy.

Tarnów coraz częściej pojawia się na listach miejsc przyjaznych biznesowi. Potencjalni inwestorzy dostrzegają jego potencjał inwestycyjny, miasto natomiast podejmuje działania zmierzające do nawiązania współpracy z firmami sektora nowoczesnych usług biznesowych.

Rzeczywiście widzę w Tarnowie potencjał, aby miasto stało się bardziej widoczne na mapie usług biznesowych w Polsce – mówił dr Janusz Górecki, szef działu badań i analiz Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL). – Realizujemy aktualnie, we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, projekt dla miast średnich, polegający na diagnozie, ocenie atrakcyjności inwestycyjnej miast średnich, w których funkcjonują Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, dla firm outsourcingowych, centrów usług wspólnych, centrów IT oraz usług badawczo-rozwojowych. Nie chcę ujawniać jeszcze wyników tego wielomiesięcznego projektu, który zakończy się w ciągu dwóch miesięcy, muszę jednak stwierdzić z przyjemnością miasto znajduje się w czołówce jeśli chodzi o kilka badanych przez nas aspektów wskaźników atrakcyjności inwestycyjnej – mówił.

Tarnów został wysoko oceniony zarówno w aspektach twardych m.in. dostępność komunikacyjna czy kapitał ludzki, jak również w aspektach miękkich.

Bardzo ważnym elementem, który w trakcie badania wynikł, jest Państwa właściwe profesjonalne podejście związane z polityką proinwestycyjną w mieście. Wydaje mi się, że jest to czynnik wyróżniający Państwa – wyjaśniał.
A jak widzą Tarnów firmy?

Myślę, że najlepszym dowodem na to, jak oceniam miasto, to fakt, że tu jestem – mówi Tomasz Owsiak – dyrektor ds. finansowo administracyjnych Jacobs. Jak podkresla, nie zawsze, aby zdecydować się na biznes w danym miejscu potrzebne są badania. Czasami wystarczą odpowiednie warunki. – W Tarnowie znalazłem wszystko to, co wydaje mi się, że jest potrzebne – dodaje.

Jak podkreślali paneliści Forum Inteligentnych Specjalizacji, Tarnów to miasto świadome swoich celów.

Wyrazy uznania za Państwa podejście i pełną świadomość tego, do czego Państwo zmierzacie. Jesteście przygotowani do tego merytorycznie, od strony marketingowej, macie zasoby infrastrukturalne, których nie mają inne miasta. Wydaje mi się, że Tarnów już jest gotowy na przyjęcie firm z sektora BPO – przekonywał Sebastian Murawski, pełnomocnik zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.