Tarnów na Targach Elektrotechnika

Targi Elektrotechnika

10 firm, uczestników projektu „Business Boost for Małopolska” weźmie udział w XVI Międzynarodowych Targach Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2018 w Warszawie, które rozpoczną się 31 stycznia i potrwają do 2 lutego.

Dzięki środkom z UE pozyskanych w ramach projektu realizowanego przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, przedsiębiorcy biorą za darmo udział w wyjeździe, mają zapewnione wspólne stoisko oraz katalogi targowe, promujące ich ofertę.

W wyniku rekrutacji do udziału w Targach zostały zakwalifikowane firmy z Tarnowa: Daxton Poland, Elmark Tarnów, Elzat Sp. z o.o., IKO Sp. z o.o., Pietras Sp. z o.o., PLC System Sp. z o.o., ZPH POLMARK, a także Chroniony Sp. z o.o. z Dąbrowy Tarnowskiej, PRE Edward Biel z Liszek oraz firma PROSTER z Brzeska.

Zapraszamy do odwiedzin podczas Targów ELEKTROTECHNIKA: Hala nr 4, stoisko D7.

Targi ELEKTROTECHNIKA przeznaczone są dla producentów i dystrybutorów sprzętu niskiego i średniego napięcia, systemów alarmowych i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach. Miejscem Targów jest Centrum Wystawiennicze EXPO XXI w Warszawie.

Swoją popularność Targi ELEKTROTECHNIKA zawdzięczają specjalnej formule łączącej warsztaty i szkolenia dla specjalistów z prezentacją sprzętu i najnowszych technologii stosowanych w branży elektrotechnicznej i budownictwie.

Targom towarzyszą liczne konferencje, szkolenia i warsztaty przeznaczone dla instalatorów, inżynierów elektryków, projektantów.

W ramach projektu „Business Boost for Małopolska” w 2018 roku zaplanowano jeszcze dwa wyjazdy na targi Automatica w Monachium oraz CeBIT w Hannoverze.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3.Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki. Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.