Tarnowska Innowacja 2017

Tarnowska Innowacja 2017Z myślą o tych, którzy nie boją się nowych, nieszablonowych rozwiązań, ogłoszono konkurs „Tarnowska Innowacja 2017”. Po sukcesie poprzedniej edycji, Tarnowianie ponownie będą mogli wykazać się swoją kreatywnością i innowacyjnością. Autorzy najlepszych projektów otrzymają nagrody finansowe, których pula wynosi 57 tys. zł. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 marca do 29 września 2017 r.

Ideą Konkursu jest promocja szeroko pojętych innowacji. Na czym powinna polegać? Na przykład na wdrożeniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, wyrobu, usługi lub procesu. Mogą to być również przedstawione nowe metody, np. marketingowe czy organizacji pracy. Specjalnie powołana kapituła przyzna nagrody w pięciu kategoriach: Promotor, Pionier, Kreator, Kadet i Adept Innowacji. Tytuł Promotora może otrzymać firma sektora małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowana

i prowadząca działalność gospodarczą na terenie Tarnowa. Nagrodę Pioniera przewidziano dla pracownika naukowego realizującego projekt badawczo-rozwojowy na jednej z tarnowskich uczelni.

Z kolei Kreatorem mogą zostać pełnoletni mieszkańcy Tarnowa. Tytuł Kadeta otrzyma student tarnowskiej uczelni, natomiast Adepta – uczeń szkoły ponadgimnazjalnej. Autorzy najlepszych projektów w poszczególnych kategoriach mogą liczyć odpowiednio na 25, 12, 8, 6 i 3 tysiące złotych. Nagrodę w wysokości 3 tysiące złotych otrzyma również macierzysta szkoła ponadgimnazjalna zwycięzcy w kategorii „Adept Innowacji”.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno mieszkańcy Miasta Tarnowa, uczniowie tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych, studenci, pracownicy naukowi, jak i przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w naszym mieście.

Przypomnijmy, że w konkursie „Tarnowska Innowacja 2016”, zwycięskie projekty w trzech kategoriach, na które wpłynęły zgłoszenia, to wirtualna centrala telefoniczna w chmurze internetowej, system do analizy rozkładu pola akustycznego w badaniach wymowy polskiej oraz pulpit komputera PC na ekranie czytnika e-booków.

Regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 września 2017 r. w Wydziale Rozwoju Gospodarczego magistratu – ul. Mickiewicza 6, pok. 116; tel. 14 688 26 46. (Żródło: www.tarnow.pl)