Ulgi podatkowe dla małopolskich przedsiębiorców. Wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego dla firm

Prowadzisz przedsiębiorstwo na terenie Małopolski lub powiatu jędrzejowskiego? Zgłoś się do Krakowskiego Parku Technologicznego. Możesz otrzymać wsparcie: zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT.

W Małopolsce warto inwestować i warto skorzystać z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji Krakowskiego Parku Technologicznego.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą:

  • utworzyć nowe przedsiębiorstwo,
  • zwiększyć zdolność produkcyjną swojego zakładu,
  • wprowadzić nowe produkty,
  • zmienić proces produkcyjny.

 

Jakiego typu branże mogą ubiegać się o wsparcie?
O pomoc może ubiegać się firma z każdej branży.
Do tej pory, wśród inwestycji nadal dominują branże tradycyjne: przemysł motoryzacyjny i produkcji środków transportu oraz sektor spożywczy. Warto zauważyć także producentów innowacyjnych łazienek, zbiorników kompozytowych, nietypowego wyposażenia meblowego czy drewnianych.
Pomocą mogą być objęte również niektóre firmy z sektora usług. Należą do nich: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne.

 

Kto wydaje decyzję o wsparciu?
Decyzję o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego – na podstawie wniosku przedsiębiorcy – wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

 

Jaka jest realna pomoc dla przedsiębiorstwa?
Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

  • 35% dla dużych
  • 45% dla średnich
  • 55% dla małych i mikro przedsiębiorstw, poniesionych nakładów inwestycyjnych.

 

Jaki jest czas na realizację i wykorzystanie pomocy publicznej?
Czas na wykorzystanie pomocy publicznej wynosi tyle samo dla wszystkich firm. Od dnia otrzymania decyzji o wsparciu jest to: 12 lub 15 lat (na terenach objętych wcześniej statusem specjalnej strefy ekonomicznej).
Krakowski Park Technologiczny udziela pomocy bez względu na miejsce inwestycji.

 

Więcej informacji na temat Polskiej Strefy Inwestycji i korzyści dla przedsiębiorców można uzyskać na stronie:

http://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/

lub poprzez bezpośredni kontakt z Działem obsługi inwestora KPT:
email: strefa@kpt.krakow.pl
tel. +48 12 640 19 49 i +48 12 345 32 23

 

Inwestuj w Małopolsce i skorzystaj z ulgi!

 

10_1ULOTKA_STREFA_int