Wyjedź za darmo na targi ENERGETAB 2021 – NABÓR!

Wystartował nabór dla firm sektora MŚP na wyjazd targowy, w ramach projektu „Business Boost for Małopolska 2”. Od 14 czerwca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. firmy zainteresowane udziałem w największych w Polsce targach energetyki i elektrotechniki pn. „ENERGETAB 2021 w Bielsku- Białej”, mogą zgłaszać kompletne dokumenty rekrutacyjne do Biura Projektu.

Na targi, które będą się odbywały w dniach 14–16 września 2021 r. zapraszamy 10 małopolskich przedsiębiorców, reprezentujących branże:

 • mechaniki
 • robotyki
 • mechatroniki
 • elektrotechniki
 • automatyki przemysłowej
 • innowacji w energetyce

wpisujących się jednocześnie w Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Małopolskiego.

W ramach realizacji projektu, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, przedsiębiorcy którzy przejdą proces rekrutacji wezmą udział w targach nieodpłatnie. Wszelkie koszty, związane z logistyką, wyżywieniem, noclegami, wynajmem i wyposażeniem stoiska, wydrukiem materiałów promocyjnych, pokrywane są w ramach projektu, przez Urząd Miasta Tarnowa.

Co oferujemy?

 • Trybunkę reklamową na stoisku o pow.  32 m2 w pawilonie G.
 • Wpis do katalogu wystawców.
 • Spotkania B2B.
 • Wydruk folderów promocyjnych.
 • Zakwaterowanie w hotelu.
 • Pełne wyżywienie.
 • Transport.
 • Opiekę koordynatora wyjazdu.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Biurem Projektu „Business Boost for Małopolska 2”:
tel.: 14 688-26-45 lub 14 688-28-00, e-mail: bbm@umt.tarnow.pl.

Pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, zaangażowani w realizację projektu, pomogą we właściwym przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych, będących warunkiem uczestnictwa w projekcie. Szczegółowe informacje na temat warunków udziału oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie tarnow.pl w zakładce NABÓR.

Projekt „Business Boost for Małopolska 2”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki. Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.Projekt „Business Boost for Małopolska 2”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki. Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

 

zdj. energetab.pl

Zobacz relacje z Targów Energetab 2019: