Zadania zrealizowane w projekcie „Business Boost for Małopolska”, w okresie 2.01 – 31.05 2017 r

75 firm przeszkolonych w ramach 5 warsztatów z zakresu rozwoju i ekspansji międzynarodowej oraz blisko 400 hektarów terenów inwestycyjnych sfotografowanych z wykorzystaniem drona, to pierwsze efekty realizowanego przez Wydział Rozwoju Gospodarczego oraz Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, projektu Business Boost for Małopolska.

Blisko 2,5 mln zł zostanie zainwestowanych i wydanych na bezpośrednią promocję potencjału inwestycyjnego oraz firm sektora MŚP z Małopolski do końca 2018 roku. Projekt dofinansowany w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wszedł w fazę realizacji praktycznej pomocy dla biznesu. Pierwsze kilka miesięcy realizacji było przede wszystkim czasem przygotowań dokumentacji, opracowaniem zamówień publicznych, a także wyłonieniem wykonawców poszczególnych elementów projektu.

Realizacja projektu „Business Boost for Małopolska” rozpoczęła się od rekrutacji firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw z terenu Województwa Małopolskiego, które posiadają strategię, lub elementy strategii ekspansji międzynarodowej oraz mieszczą się w branżach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego. W toku promocji i samej rekrutacji pozyskano 75 uczestników warsztatów, które odbywały się w terminach:

  • 16 marca 2017 r.: Warsztat „Budowanie i wdrażanie strategii eksportowej w przedsiębiorstwie” – Kraków, Centrum Transferu Technologii – Politechnika Krakowska;
  • 20 marca 2017 r.: Warsztat „Jak rozwijać działalność na rynkach zagranicznych by odnieść sukces?” – Kraków, Centrum Transferu Technologii – Politechnika Krakowska;
  • 21 marca 2017 r.: Warsztat „Budowanie i wdrażanie strategii eksportowej w przedsiębiorstwie” – Tarnów, Strefa Przedsiębiorcy DESK;
  • 24 kwietnia 2017 r.: Warsztat „Ochrona własności intelektualnej miecz i tarcza przedsiębiorcy” – Kraków, Centrum Transferu Technologii – Politechnika Krakowska;
  • 12 maja 2017 r.: Warsztat „Jak rozwijać działalność na rynkach zagranicznych by odnieść sukces?” – Tarnów, Strefa Przedsiębiorcy DESK.

Uczestnikami warsztatów były firmy, które pozyskano w procesie rekrutacji. Były to przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Województwie Małopolskim, z powiatów: Krakowskiego, Limanowskiego, Miechowskiego, Olkuskiego, Oświęcimskiego, Proszowickiego, Tarnowskiego, Wielickiego, Miasta Kraków i najliczniejsza grupa, 24 firm z Miasta Tarnów.

W pierwszym oraz drugim kwartale 2017 roku przygotowano do realizacji część promującą ofertę terenów inwestycyjnych Gmin Aglomeracji Tarnowskiej: Miasta Tarnów, Gminy Lisia Góra, Miasta i Gminy Żabno, Miasta i Gminy Radłów, Gminy Wierzchosławice, Miasta i Gminy Wojnicz, Gminy Skrzyszów, Gminy Tarnów, Miasta i Gminy Ryglice. Przedstawiciele stowarzyszonych gmin wytypowali po 4, najlepsze w ich ocenie, kompleksy nieruchomości inwestycyjnych, lub z potencjałem na inwestycje w przyszłości. W dniach 18-22 kwietnia, profesjonalny operator drona, wykonał kilkaset fotografii lotniczych wskazanych, 36 terenów. Jest to dodatkowa forma promocji, której wcześniej zarówno Miasto, jak i gminy nie posiadały.

Kilkudziesięciu uczestników reprezentujących branżę deweloperską, logistyczną, centrów handlowych wzięło udział w spotkaniu biznesowym, przygotowanym przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, w ramach realizacji projektu Business Boost For Małopolska. Spotkanie odbyło się w ramach Targów Nieruchomości Komercyjnych i Inwestycyjnych REAL CONNECT, 26 kwietnia, w godzinach 1200-1400, w warszawskim Centrum Targowym EXPO XXI. Sala konferencyjna, w której odbyło się spotkanie poświęcone terenom inwestycyjnym w Aglomeracji Tarnowskiej znajdowało się w sąsiedztwie stoisk innych wystawców, jak np.: Polska Rada Centrów Handlowych, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Agencja Mienia Wojskowego, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku Kamiennej, Gliwice – Urząd Miasta, Gmina Miasto Koszalin, Legnica – Urząd Miasta, Miasto Poznań, Murator.pl i wielu innych (pełna lista: http://www.realconnect.pl/pl/uczestnicy)

W ramach projektu, w odróżnieniu od pozostałych wystawców, Tarnów przygotował spotkanie biznesowe – specjalną prezentację, która nie tylko promowała ponad 700 ha terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Tarnowskiej, ale również prezentowała walory turystyczne i historyczne. Tarnowskie spotkanie przyciągnęło 51 uczestników, będąc po inauguracji najpopularniejszym ze spotkań.

Trzeba odnotować również obecność na końcowej części spotkania Pana Grzegorza Mickiewicza, Doradcy w Gabinecie Politycznym Ministra Rozwoju.

Po oficjalnej części spotkania, prezentujący ofertę Tarnowa i Aglomeracji pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego odbyli dodatkowo kilkanaście spotkań indywidualnych z osobami zainteresowanymi ofertą terenów inwestycyjnych. Przede wszystkim zainteresowanie wyrażali przedstawiciele branż: FMCG, logistyki i hotelarskiej. Podczas Targów i samego spotkania rozdano 80 pakietów oferty inwestycyjnej Aglomeracji Tarnowskiej, a także materiałów promujących samo Miasto.

W III kwartale 2017 r. zakończą się prace nad uruchomieniem Zintegrowanej Platformy Ofert Inwestycyjnych Aglomeracji Tarnowskiej – portalu internetowego, dedykowanego zagadnieniom biznesowym, pro-przedsiębiorczym i poświęconym obsłudze inwestora i promocji terenów inwestycyjnych. W tym samym czasie swoją premierę będzie miał również materiał video, stworzony w formie 5-minutowego klipu promującego walory Gmin Aglomeracji oraz Zintegrowaną Platformę Ofert Inwestycyjnych Aglomeracji Tarnowskiej. W III kwartale 2017r. wystartuje także ogólnopolska promocja nieruchomości inwestycyjnych i portalu. W 10 wojewódzkich miastach pojawią się billboardy, w 8 dziennikach reklamy, a w 4 rozgłośniach spoty radiowe.

Tuż po zakończeniu okresu wakacyjnego zostanie rozstrzygnięty przetarg na organizację 5 wyjazdów targowych i misji gospodarczej na imprezy o charakterze gospodarczym. Będą to:

  • Targi Warsaw Industry Week (14-16 listopada 2017 r.);
  • Smart City Expo, Barcelona (14-16 listopada 2017 r.);
  • Targi ELEKTROTECHNIKA, Warszawa (marzec 2018 r.);
  • Targi CeBIT, Hannover (marzec 2018 r.);
  • Targi AUTOMATICA, Monachium (czerwiec 2018 r.).

W sumie w wyjazdach weźmie udział 50 firm z terenu Małopolski. Rekrutacja na wyjazdy rozpocznie się we wrześniu i obejmie firmy działające w branżach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego oraz stosownie do tematyki poszczególnych targów. O bieżących wydarzeniach, a także planach na kolejne miesiące Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa informuje za pośrednictwem specjalnej zakładki na stronie www.tarnow.pl, poświęconej w całości projektowi „Business Boost for Małopolska” (http://www.tarnow.pl/Biznes/Business-Boost-For-Malopolska) .

Business Boost for Małopolska – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3.Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Celem projektu jest wytworzenie silnego impulsu rozwoju gospodarczego dla firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce. Wartość projektu: 2 493 652,19 zł, dofinansowanie projektu z UE: 2 119 604,36 zł